Onderzoek Gelders museum van start

Het onderzoek naar hoe we het best vorm kunnen geven aan een Gelders museum gaat nu van start. Met het onderzoek kijken we wat er nodig is voor een Gelders museum. We betrekken zowel inwoners als culturele organisaties bij het onderzoek in Gelderland.
Gepubliceerd op: 24-mei-2024

Keuze onderzoeksbureau 

In het coalitieakkoord is opgenomen dat wij gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een Gelders museum. Wij vroegen verschillende bureaus om met een plan voor dit onderzoek te komen. Na een zorgvuldige afweging is besloten om het onderzoek uit te laten voeren door adviesbureau Berenschot. Berenschot onderzoekt onder andere de toekomstbestendigheid en financiële haalbaarheid van een Gelders museum. 

Rijke geschiedenis 

Onze provincie kent een rijke geschiedenis en toonaangevend (wereld)erfgoed, dat we koesteren. We zien natuurlijk ook dat onze Gelderse streken, steden en gemeenschappen ieder hun eigen geschiedenis, taal of dialect gebruiken.  

Scenario’s 

We laten het onderzoek uitvoeren aan de hand van 4 verschillende mogelijkheden. Het uitgangspunt is dat een Gelders Museum goed moet passen bij de rest van de musea en het erfgoed in Gelderland, en ook echt iets toevoegt. Op basis van de onderzoeksresultaten willen we na oktober 2024 verder in gesprek over de mogelijke plannen.