Wonen in balans

Acties en doelstellingen realiseer je niet zonder goed gereedschap. Hieronder staan daarom een aantal praktische instrumenten en documenten zoals de regionale woonagenda's, woningmarktgegevens en bevolkingsprognoses.

Onderzoek naar de verhuisbewegingen van de Randstad naar het oosten.

In de krant en op verjaardagen hoor je veel over mensen uit de Randstad die in grote aantallen naar Gelderland verhuizen. Dat geeft extra druk op de woningmarkt en betekent ook iets voor de drukte op wegen, in de trein, bij scholen en voor de economie. In een eerste verkenning hebben we gekeken of deze verhuisstroom inderdaad bestaat en of het nodig is om er iets mee te doen. Beide vragen zijn met ja beantwoord.

Er zijn de afgelopen drie jaar rond de 20.000 mensen verhuisd vanuit de Randstad naar Gelderland. Omdat deze mensen zich vooral in bepaalde grotere en kleine steden concentreren betekent dat wel iets voor de woningmarkt. Gemeenten en andere partijen willen samen met ons onderzoeken hoe we deze mensen op een goede manier van huizen kunnen voorzien met aandacht voor de mogelijk negatieve aspecten en voor de kansen die dit biedt voor de economie en bijvoorbeeld verjonging. Daarvoor is het nodig om eerst meer te weten over de verhuizers; komen ze voor rust en ruimte, of komen ze min of meer gedwongen omdat ze in de Randstad geen huis meer kunnen betalen, blijven ze in de Randstad werken of zoeken ze hier een baan, welk type woonmilieu zijn ze naar op zoek, hoe reizen ze naar hun werk etc. Deze tweede fase van de verkenning gaat de provincie doen samen met de provincie Overijssel, een aantal van de stedelijke gemeenten en het ministerie van BZK. De verkenning zal eind dit jaar leiden tot een aantal afspraken waarin de verschillende kansen en bedreigingen met elkaar verbonden worden en zo invloed hebben op de (woning)programmering en de uitvoering.
De opbrengst van de eerste verkenningsronde staat in de bijlage Wonen in balans, cijferanalyse voor verhuizingen Randstad-Gelderland. De cijfers die genoemd worden hebben geen status en zijn bedoeld als input voor de discussie rond deze verhuisstroom.

Download hieronder de onderzoeken of klik op de link. 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Twitter

Cookie-instellingen