Actieplan WonenSamen aan de slag!

Verstedelijkingsstrategie Arnhem – Nijmegen – Foodvalley

07-09-2021

De woningnood in Gelderland is hoog. Om hier iets aan te doen, moeten we jaren samenwerken. De regio’s Foodvalley en Arnhem-Nijmegen (Groene Metropoolregio) en de 26 bijbehorende gemeenten gaan dat doen met provincie Gelderland en de rijksoverheid. Samen kijken we verder vooruit.

In de Verstedelijkingsstrategie beschrijven we waar we tot 2040 extra huizen en werklocaties gaan bouwen. Het is een routekaart waarmee we zorgen voor gezonde en groene groei van de regio’s. We legden een panel van het Kieskompas een aantal dilemma’s voor.

Niet alles kan

We gaan op zoek naar de beste combinaties van wonen, economie, bereikbaarheid en leefomgeving. Hoe gaan we bijvoorbeeld tot 2040 100.000 extra woningen bouwen (waarvan 40.000 in regio Foodvalley) en zorgen we tegelijk dat leefklimaat, bereikbaarheid en de kwaliteit van het landschap goed blijven? Elke regio is uniek en die kwaliteiten willen we vasthouden. We moeten afwegingen maken. We willen veel, maar niet alles kan en niet alles kan tegelijk. We toetsten een aantal van deze dilemma’s door ze aan inwoners voor te leggen. We gebruikten hiervoor het panel van het Kieskompas. Welke keuzes zouden inwoners maken en waar liggen hun bredere voorkeuren?

Liever hoogbouw dan minder groen

Een opvallend resultaat is dat verreweg de meeste respondenten van het panel de hoogste prioriteit geven aan natuurbehoud. Zowel in de regio Arnhem-Nijmegen als in de regio Foodvalley zijn inwoners minder negatief over hoogbouw dan vooraf wellicht werd gedacht. Een verklaring is dat door hoogbouw meer ruimte overblijft voor groen in de omgeving.

Kleine verschillen tussen de regio’s

De verschillen tussen de regio’s zijn klein. Het grootste verschil is dat in de regio Foodvalley meer aandacht is voor landbouwgrond, terwijl in de regio Arnhem-Nijmegen inwoners meer ruimte willen voor zonnepanelen en windmolens. Inwoners van beide regio’s zien alternatieven voor de auto steeds meer als oplossing voor het mobiliteitsprobleem. Over waar de extra woningen moeten komen, is in beide regio’s nog verdeeldheid. Ook ervaren sommigen de komst van al deze extra woningen als een bedreiging.

Over de Verstedelijkingsstrategie

De concept-Verstedelijkingsstrategie beschrijft waar we op de korte (2025), middellange (2030) en lange termijn (2040) extra huizen en werklocaties gaan bouwen. Hierbij houden we rekening met verduurzaming van de economie, bereikbaarheid, kwaliteit van de leefomgeving, energietransitie en klimaatadaptatie. De Verstedelijkingstrategie bouwt verder op eerdere afspraken: de Omgevingsagenda Oost (Rijk en provincies Gelderland en Overijssel), de NOVI-propositie Groene Metropoolregio (regio’s Arnhem-Nijmegen en Foodvalley), de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen en de Strategische Agenda Foodvalley 2020 - 2025 (Regio Foodvalley). We nemen de reactie van het panel mee in de besluitvorming voor de uiteindelijke Verstedelijkingsstrategie.

Lees meer over de Verstedelijkingsstrategie op de website van regio Foodvalley en op de website van Groene Metropoolregio.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.