Tot 2030 voldoende locaties voor woningbouw

09-06-2021
29 keer bekeken

De woningnood in Gelderland is hoog: tot 2030 moeten er ruim 80.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Aan voldoende geschikte bouwlocaties in Gelderland ligt het niet, zo blijkt uit het recent verschenen rapport van ABF Research. Maar er is meer nodig voor versnelling.

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) inventariseert onderzoeksbureau ABF 2 keer per jaar de zogeheten plancapaciteit. Hierbij wordt gekeken naar de vastgestelde woningbouwplannen en potentiële locaties voor woningbouw. De recent verschenen ‘Inventarisatie Plancapaciteit Mei 2021' laat zien dat binnen onze provincie de plancapaciteit in verhouding sterk is toegenomen. Er zijn voorlopig dus voldoende bouwlocaties om de woningnood tegen te gaan. Hierbij houden we uiteraard rekening met beschermde natuurgebieden. Het gaat om bestaande plannen. We bouwen niet in natuur, maar in de stad en in weilanden grenzend aan de bebouwde kom. 

Extra investeringen en capaciteit

Om de woningbouw daadwerkelijk te versnellen en de woningnood tegen te gaan, is meer nodig. Bij het bouwen van nieuwe woningen moet rekening gehouden worden met zaken als infrastructuur, bereikbaarheid en mobiliteit. Maar ook de energietransitie, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Dit maakt de realisatie van nieuwe woningen complex en kostbaar. Er zijn extra investeringen nodig om deze woningen te kunnen bouwen. Tegelijkertijd willen we de woningen betaalbaar houden en speelt het tekort aan mensen bij gemeenten en bouwbedrijven een belangrijke rol in de vertraging van woningbouwplannen.

Versnellen woningbouw

Daarom dragen we met het Actieplan Wonen bij aan versnelling van de woningbouw én meer betaalbare en flexibele woningen. Samen met onder andere gemeenten, regio’s, woningcorporaties, bouwers, beleggers en ontwikkelaars zetten we onze schouders onder deze complexe opgave.

We gaan op zoek naar nieuwe vormen van woningbouw zoals conceptbouw, waar minder investeringen en menskracht voor nodig is. Dankzij de Gelderse cofinanciering Woningbouwimpuls kunnen we woningbouwprojecten met een aantoonbaar financieel tekort verder helpen. Ook kunnen gemeenten extra capaciteit of expertise inhuren met hulp van de hiervoor bestemde provinciale subsidie en komt er een versnellingsteam voor het versnellen van grote woningbouwprojecten.

Ondersteuning vanuit het Rijk nodig

Samen met provincie Overijssel hebben we in een brief aan het nieuwe kabinet de helpende hand uitgestoken om de woningnood aan te pakken. Met concrete oplossingen en voldoende locaties. Maar we zijn er nog niet. Alleen ondersteuning vanuit de provincies en het Actieplan Wonen is niet voldoende. Daarom vragen we de nieuwe regering om mee te investeren. Zodat we gezamenlijk voldoende én betaalbare woningen kunnen bouwen.

Lees hier meer over de brief aan het Rijk

Blijf op de hoogte! Klik hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief van Actieplan Wonen

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.