Woningbouw en stikstof: er kan vaak al meer dan je denkt!

30-04-2021
137 keer bekeken

Op 18 mei nemen we je tijdens een online webinar mee in de mogelijkheden die er zijn als het gaat om versnellen van woningbouw en stikstof. In aanloop naar deze webinar vertelt Enno Been, expert bij het Expertteam Woningbouw van RVO, over de inspiratiegids van RVO waar hij auteur van is.

Been: “Sinds de uitspraak van de Raad van State in 2019 bestaat het beeld dat heel Nederland op slot zit door het stikstofvraagstuk. Maar in de praktijk blijkt er meer mogelijk te zijn dan men vaak denkt. Vanuit het Expertteam Woningbouw helpen we gemeenten bij oplossingsrichtingen voor concrete projecten, zoals recent in Nieuwkoop en Arnhem, wanneer stikstof daarbij de knellende factor is. Ook initiatiefnemers kunnen voor stagnatie bij woningbouw door stikstof bij het Expertteam terecht. En als aanvulling hebben we nu de gids ‘Het kan Wel! De wegen uit het stikstofdoolhof voor woningbouwontwikkelingen’ uitgebracht.”

Nieuwe wegen uit het stikstofdoolhof

 “Het is continu zoeken naar de specifieke mogelijkheden bij ontwikkelingen, gehouden tegen de nu geldende wetten en beleidsregels en met aandacht voor de natuur in de omgeving. Vanuit de grote vraag naar woningen zijn we gebaat bij het ontdekken van nieuwe wegen uit het stikstofdoolhof. Creativiteit en durf zijn hierin sleutelwoorden.”

“Het Rijk is druk bezig om wettelijke mogelijkheden te scheppen: er zijn generieke maatregelen genomen en er is meer in de maak en er is geld vrijgemaakt om de natuur te kunnen verbeteren en versterken. Provincies zijn bezig met gebiedsgerichte aanpak en verbeteringsmaatregelen in de natuur en zij proberen ruimte in de beleidsregels te vinden. Ontwikkelaars en bouwers zoeken naar mogelijkheden om zo efficiënt en schoon mogelijk te bouwen.” 

“Een enkele keer wordt ook aan de kant van de vergunningverlening de rek opgezocht.
Samen kunnen we ontdekken welke voorbeelden andere ontwikkelingen de sleutel geven om tot realisatie te komen. En wat mogelijk kan werken en nu nog grijs gebied is. Als we zo werken, blijkt er best al veel mogelijk.”

Veelzijdige inspiratiegids

Het doel van de inspiratiegids is dan ook meerledig. Er volgt uitleg over het juridisch traject, er komen voorbeelden aan bod van ontwikkelingen die hun weg uit het doolhof hebben gevonden en er worden hulpmiddelen geboden. Allemaal niet uitputtend of volledig, maar met het doel om kansen te benoemen en zo te laten zien dat er al veel kan. En ter aanmoediging om door te denken op opties en mogelijkheden, met inachtneming van de staat van de natuur en omgeving.

Enno Been: “Als de houding is: “ik vrees dat het niet kan” of “het houdt misschien geen stand in beroep”, komen we in Nederland niet veel verder en wordt het grijze gebied niet kleiner. Er worden dan maar weinig plannen ontwikkeld. En vervelender, er worden dan minder woningen gebouwd dan kan. Maak gebruik van SSRS, verdiep je in de salderingsopties. Zoek de combinatie op! Deze gids geeft inspiratie, er kan al heel veel. ”

Kom naar de webinar

Tijdens de online webinar op dinsdag 18 mei, van 16.00u tot 17.00u, zal Enno Been meer vertellen over wat er nu al wel mogelijk is voor woningbouw. Denk hierbij aan intern- en extern salderen, een ecologische (passende) beoordeling of een ADC aanpak. Ook zullen vanuit de provincie concrete tips en instrumenten gedeeld worden: waar te beginnen als je tegen een mogelijk stikstofprobleem aanloopt? 

Lees meer over de webinar en meld je nu aan


Download hier de inspiratiegids van RVO


Actieplan Wonen
De woningnood in Gelderland is hoog. Tot 2030 moeten er ruim 80.000 nieuwe woningen worden gebouwd in Gelderland. Met het Actieplan Wonen draagt provincie Gelderland daarom bij aan versnelling van de woningbouw en meer betaalbare en flexibele woningen. Samen met onder andere gemeenten, regio’s, woningcorporaties, bouwers, beleggers en ontwikkelaars zetten we onze schouders onder deze complexe opgave.
 

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen