Aan de slag met woningen in de regio Foodvalley

21-04-2021
50 keer bekeken

Voor Regio Foodvalley ligt er tot aan 2040 een bouwopgave van ongeveer 40.000 woningen. Steeds meer mensen uit de randstad komen naar Foodvalley. Tegelijkertijd zoeken ook veel (vaak jonge) mensen uit de regio hier een passend huis.

Tijdens het online symposium van Stichting Vastgoedmonitor regio Foodvalley op 15 april stond deze opgave centraal.

Tijdens het symposium deed wethouder Peter de Pater een dringend beroep op marktpartijen en corporaties om samen met overheden allianties te sluiten om de enorme opgave van 40.000 betaalbare woningen op te pakken. Hoewel de druk op de woningmarkt duidelijk is, is woningbouw tegelijkertijd ook ingewikkeld door ruimtelijke vragen als landbouwtransitie, klimaatadaptatie, energietransitie en bereikbaarheid. We willen over 50 jaar nog steeds tevreden zijn over de woningen, het landschap en de leefbaarheid. Ook stikstofuitstoot en natuur spelen een belangrijke rol.

Gedeputeerde Peter Kerris: “Vanuit ons Actieplan Wonen dragen wij  bij aan de opgave van de regio. Gemeenten en provincie bouwen zelf geen huizen. Dus als overheid zijn we afhankelijk van een goede samenwerking met verschillende marktpartijen om deze doelstelling te halen. Samen zetten we onze schouders eronder: 2 regio’s, 2 provincies en 3 ministeries voor 40.000 woningen in de FoodValley en 100.000 in totaal in de brede Groene Metropoolregio.”

Tijdens het symposium werd duidelijk dat partijen in ieder geval snellere en duidelijker procedures nodig hebben. En uniforme afspraken en vooral bestuurders met lef.  

Actieplan Wonen
De woningnood in Gelderland is hoog. Tot 2030 moeten er ruim 80.000 nieuwe woningen worden gebouwd in Gelderland. Met het Actieplan Wonen draagt provincie Gelderland daarom bij aan versnelling van de woningbouw en meer betaalbare en flexibele woningen. Samen met onder andere gemeenten, regio’s, woningcorporaties, bouwers, beleggers en ontwikkelaars zetten we onze schouders onder deze complexe opgave.
 

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen