Parkeernormen staan woningbouw in de weg

07-04-2021
324 keer bekeken

Parkeernormen die niet of onvoldoende aansluiten bij de ruimte, voorzieningen en mobiliteitsbehoefte; voor veel gemeenten een herkenbare situatie. Parkeren blijkt vaak een struikelblok waardoor realisatie van extra woningen wordt vertraagd of niet van de grond komt.

Om dit complexe vraagstuk op te lossen werken we voor én met gemeenten en met hulp van adviesbureau Ecorys aan een handreiking over parkeernormen.

Moderne parkeernormen

Afhankelijk van type locatie, stedelijkheid en doelgroepen is de parkeerbehoefte soms fors lager dan de standaard parkeernorm. Denk aan locaties waar bijvoorbeeld sprake is van goede OV-voorzieningen, waar veelvuldig gebruik gemaakt wordt van deelauto’s of locaties met uitgebreide fietsstructuren. 

Mobiliteitsontwikkelingen beloven dat de parkeerbehoefte in steden snel daalt, door het bewust toepassen of stimuleren van alternatieven voor autogebruik. Tegelijkertijd hanteren veel gemeenten nog de standaardparkeernormen. In de praktijk betekent dit dat woningbouwprojecten door deze normen niet of nauwelijks van de grond komen of dat er juist leegstaande dure parkeergarages zijn na realisatie. Er zijn oplossingen voor deze tegenstrijdigheid. 

Handreiking als ondersteuning voor gemeenten

In de Handreiking Parkeernormen staan straks oplossingen en tips voor gemeenten om op een moderne manier om te gaan met parkeernormen en geïntegreerde mobiliteitsoplossingen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Toekomstgericht en met maatwerk en flexibiliteit. Ecorys gaat met gemeenten uit de provincie Gelderland in gesprek over de stand van zaken in verschillende gemeentes en over kansen en belemmeringen die zij zien. Naar verwachting is de handreiking voor de zomer klaar.

In het kader van Actieplan Wonen werken we naast de Handreiking Parkeernormen voor gemeenten ook aan handreikingen over woningen splitsen en flexibele woonvormen. Binnenkort vertellen we hier meer over.

Oproep aan gemeenten

Om de Handreiking Parkeernormen zo goed mogelijk te laten aansluiten op jullie dagelijkse praktijk, hebben we input nodig van gemeenten. Daarom gaat Ecorys graag het gesprek aan over de stand van zaken in jullie gemeente; kansen en belemmeringen die jullie zien voor meer maatwerk en flexibiliteit bij parkeernormen en andere mobiliteitsoplossingen; suggesties die jullie hebben voor de handreiking. Alle gemeenten in de provincie ontvangen binnenkort een uitnodiging om deel te nemen aan deze gesprekken. Geen uitnodiging ontvangen, maar wil je wel bijdragen? Neem dan contact met ons op.

Blijf op de hoogte: Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van Actieplan Wonen.

 

Actieplan Wonen en Omgevingswet
In het ‘Actieplan Wonen’ van provincie Gelderland zetten we in op realisatie van meer woningen, betaalbare woningen en flexibele woonvormen. Door moderne parkeernormen dragen we bij aan versnellen van woningbouw. De Handreiking Parkeernormen is onderdeel van Actie 3.
Parkeren is een van de uitdagingen op het gebied van economie, mobiliteit, woningbouw en leefbaarheid; passend bij de Omgevingswet. Door meer maatwerk en flexibiliteit kan het parkeerbeleid sterker bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteiten oog houden voor de belangen van de inwoners. 

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen