Bekijk het filmpje: 40.000 woningen voor Foodvalley in 2040

10-03-2021
335 keer bekeken

In 2030 moeten er 40.000 woningen bijgebouwd zijn. Ook het Rijk heeft hierin een belangrijke taak. Door mee te financieren, stikstofregels passend te maken en samenwerking te zoeken. Op 26 februari had Regio Oost de potentiƫle Kamerleden op bezoek om hierover verder te praten.

Peter Kerris, gedeputeerde wonen: "Het kamerbezoek op 26 februari was voor mij een prachtige kans om Den Haag eens goed duidelijk te maken hoe groot de woningnood in onze provincie is. En waar we tegenaan lopen bij het bouwen van de broodnodige woningen. Stikstof speelt ons parten en daar kan alleen het Rijk iets wezenlijks aan doen. Daarnaast hebben we te maken met onze prachtige Veluwe: in een groot deel van onze provincie mag niet gebouwd worden. 

Ik vind dat Gelderse stikstofruimte door opkoop van stoppende agrarische bedrijven ook ten goede moet komen aan Gelderse woningen. En niet, zoals nu de gewoonte is, bijvoorbeeld voor bouw in de Randstad. Daarnaast hebben onze corporaties de middelen niet meer om sociale huur te bouwen door de verhuurdersheffing: een te groot deel van het benodigde bedrag blijft niet financierbaar.

Daarom pleiten we ervoor die verhuurdersheffing af te schaffen. Dat moet, willen corporaties betaalbaar, flexibel en toekomstbestendig kunnen bouwen! Ook dat is aan het Rijk. Als provincie reserveren we veel geld om bij te dragen aan die onfinancierbare of onrendabele top. Want het oplossen van de woningnood heeft prioriteit, maar blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid." 

Omdat het Kamerbezoek coronaproof werd afgelegd, maakten we een mooie en vooral beeldende film over de problemen in Foodvalley. Dat we het Rijk, en dus de Kamerleden, heel hard nodig hebben bij het realiseren van de woningbouw opgave, kwam duidelijk naar voren. "Ik hoop dat de nieuwe Kamer ook na de verkiezingen Gelderland scherp op het netvlies heeft. Aan ons zal het niet liggen!"

Bekijk hier het filmpje "40.000 woningen voor Foodvalley"

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen