Uitkomsten enquête invloed COVID-19 op de woningbouw in Gelderland

03-12-2020
144 keer bekeken

Met het Actieplan Wonen wil provincie Gelderland de woningbouw versnellen. Nu de COVID-19- pandemie van langere duur is, willen we weten of en in welke mate dit onze ambities uit het actieplan beïnvloedt. Daarom hielden we in oktober 2020 een enquête onder bouwers, ontwikkelaars, corporaties en gemeenten in Gelderland.

We vroegen bijvoorbeeld of de hoeveelheid werk is afgenomen, wat de verwachtingen zijn voor 2021 en wat de invloed van COVID-19 is op verschillende aspecten van de woningmarkt.

Gevolgen voor woningbouw

Helaas kregen we slechts 52 reacties, waarvan ongeveer de helft van marktpartijen en de helft overheden. Misschien een teken dat de gevolgen nog beperkt voelbaar zijn op de woningbouw in Gelderland. De antwoorden geven een indicatie, maar de uitkomsten zijn niet representatief.

  • Voor de helft van de respondenten is de hoeveelheid werk/projecten in uitvoering niet gewijzigd in de afgelopen maanden. Bouwbedrijven hebben vaker dan overheden te maken met minder werk (9 van de 21); 7 van de 20 gemeenten hebben het juist drukker gekregen door COVID-19. Marktpartijen zijn ook negatiever over de verwachte bouwproductie voor aankomend jaar. Ongeveer de helft van de marktpartijen verwacht een (kleine) afname van de woningbouwproductie. Overheden verwachten vaker dat de woningbouw niet afneemt of dat deze zelfs gaat toenemen volgend jaar.

  • De langere proceduredoorlooptijden worden het vaakst genoemd als oorzaak van de vertraging van de woningbouw, gevolgd door stikstof. Langere doorlooptijden wordt vaker door de markt genoemd, stikstof vaker door overheden. Ongeveer 1 op de 5 ervaart geen vertraging van de woningbouw.

  • Ongeveer de helft van de respondenten denkt dat COVID-19 nog tot 2 jaar invloed heeft op de woningmarkt.

Gewenste actie vanuit provincie

Op de vraag waar de provincie extra moet inzetten om te versnellen komt een duidelijk antwoord. Meer focus op procedures versnellen (vooral door de markt genoemd) en gemeenten ondersteunen in capaciteit (meer door gemeenten genoemd). Ook financieel bijdragen aan het bouwen van betaalbare woningen en het opzetten van een KoopGarantfonds voor starters worden veel genoemd. Investeren in verduurzamen van de bouw en locaties aanwijzen in overleg met gemeenten komen ook relatief vaak naar voren.

Op de open vraag welke aanvullende actie vanuit de provincie nodig is, is uitgebreid gereageerd. Reacties gaan onder andere over locaties, procedures, betaalbaarheid, slagkracht van gemeenten bij nieuwe initiatieven en de wens om ook in te zetten op kleinere woningbouwplannen in het actieplan.

Vervolg

Door de lage respons geven de uitkomsten natuurlijk alleen een indicatie. We blijven in gesprek met gemeenten, corporaties, bouwers en andere betrokkenen over de uitvoering van het actieplan.

Blok 1: Respons vragenlijst (totaal 52 deelnemers)

Blok 2: Invloed Covid-19 op personeelsbestand

 

Blok 3: Invloed Covid-19 op woningmarkt

 

Blok 4 Actieplan Wonen

 

 

 

 

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen