Meer ondersteuning voor collectieve wooninitiatieven

Wooninitiatief CPO De Getijden
04-11-2020
976 keer bekeken

Vanaf 2 november 2020 is de regeling Collectief particulier opdrachtgeverschap verbreed naar Collectieve wooninitiatieven. In de haalbaarheidsfase ontvangen nieuwe wooninitiatieven extra subsidie voor duurzame woningbouwplannen. En in de ontwikkelfase kunnen ook wooninitiatieven met huurwoningen gebruik maken van de lening.

De druk op de woningmarkt is groot en het aanbod sluit niet altijd aan bij wat mensen zoeken. Daarom nemen ze steeds vaker samen het initiatief om woningen te bouwen en te zorgen voor een prettige woonomgeving. Deze collectieve wooninitiatieven zijn er in alle soorten en maten, van tiny houses tot woningen rond een gezamenlijke binnentuin. Ze zorgen voor vernieuwing in woonvormen. De initiatieven kunnen huur- en koopwoningen betaalbaarder maken, bestrijden eenzaamheid, leiden tot zorgzame buurten met bewoners die aandacht hebben voor elkaar, en dragen bij aan de verduurzamingsopgave. We ondersteunen deze initiatieven daarom al een aantal jaren met de regeling Collectief particulier opdrachtgeverschap.

Locaties

Door de ontwikkelingen op de woningmarkt zijn locaties beperkt beschikbaar voor collectieve wooninitiatieven. Gemeenten geven niet altijd prioriteit aan initiatieven die zelf hun woonproject willen realiseren, en in een aantrekkende woningmarkt zijn initiatiefnemers nog meer aangewezen op de politieke-bestuurlijke wil van gemeenten om collectieve eigenbouw te faciliteren. Daar komt bij dat niet alle gemeenten bekend lijken te zijn met collectieve wooninitiatieven en de kansen die dit mee zich meebrengt. Daarom kunnen gemeenten die deze initiatieven willen stimuleren de kennis en inzet van het Expertteam Woningbouw van het Rijk inschakelen. Zo selecteerde Gemeente Bronckhorst 5 locaties voor starters op de woningmarkt om samen hun woningen te ontwikkelen. Dat garandeert een directe betrokkenheid en geeft kansen op schaalvoordeel en zelfwerkzaamheid waarmee kosten bespaard kunnen worden. Omdat dit zowel voor de jongeren als voor de gemeente Bronckhorst een onbekende vorm van het ontwikkelen van een woningbouwplan was, was de hulp van het Expertteam een welkome aanvulling, en bouwen de eerste groepen inmiddels hun eigen woningen. Ook onze challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland’ biedt kansen voor collectief wonen. In deze wedstrijd koppelen we groepen woningzoekenden aan vrijkomende locaties, zoals voormalige scholen en kantoren.

Financiering

De Gelderse regeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is verbreed naar een regeling voor Collectieve Wooninitiatieven. Per 2 november 2020 ondersteunen we nieuwe wooninitiatieven in de haalbaarheidsfase met een extra bijdrage van € 3.000 om hun plannen duurzaam te maken. En we verbreden de lening in de ontwikkelfase naar huurwoningen zodat ook collectieve huurinitiatieven met een gemiddelde huur tot 850 euro in aanmerking kunnen komen voor een lening. Deze initiatieven ondervinden vooralsnog hinder bij de financiering van hun initiatief. De Ontwikkelings- en Herstructureringsmaatschappij Gelderland (OHG) wordt ingezet om dit soort initiatieven te helpen bij hun zoektocht naar financiering.

Budget

Voor het onderzoeken van de haalbaarheid van collectieve wooninitiatieven is tot en met 2021 € 250.000 beschikbaar. Voor het verstrekken van leningen is een bedrag van € 800.000 beschikbaar.

Meer informatie:

Regeling Collectieve Wooninitiatieven
Inzet Expertteam Woningbouw in de gemeente Bronckhorst
Expertteam Woningbouw
Challenge Mijn huis staat in Gelderland

Nu bijvoorbeeld in aanbouw:
Twijgenhof: samen werken aan permanente duurzame huisjes
Woongemeenschap Wezeper Veste mooi resultaat van leerzaam proces
Ecodorp Zuiderveld

Extra informatie:
Bewoner Marja woont in de woongemeenschap Eikpunt
Collectieve wooninitiatieven in Gelders wooncafé

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen