Deelchallenges Mijn huis staat in Gelderland: wie worden de winnaars?

18-11-2021 0 reacties

Van leegstand naar een plek om prettig te kunnen wonen en leven; dat is waar de finalisten in de challenge Mijn huis staat in Gelderland aan werken. Dat betekent ook extra aandacht voor de omgeving, de buurt, het klimaat en de natuur om ons heen.

Via 3 deelchallenges dagen we de finalisten uit hun plannen te verrijken. Vrijdag 19 november worden de winnaars bekend.

Met kennissessies, gesprekken en brainstormsessies met experts hebben de finalisten de afgelopen maanden hun plannen verrijkt. Deze plannen zijn beoordeeld door een jury van experts. Per thema is er 1.500 euro te winnen. De 3 thema’s zijn: biodiversiteit & klimaatadaptatie, energietransitie en leefbaarheid (sociale cohesie en activiteiten in de buurt).

Klimaatadaptatie en biodiversiteit

Ons klimaat verandert merkbaar. Hoosbuien, stijgende temperaturen, extreme hitte, langdurige droogte, de uitdroging van land- en tuinbouwgronden, bodemdaling, bosbranden en toenemende overstromingsrisico’s. Wat kunnen wij doen om onze leefomgeving hierop aan te passen? Bijvoorbeeld door het (slim) aanleggen van groen, met ruimte voor plant en dier. Minder verharding, meer schaduw- en koelteplekken, groene daken en gevels, opslag van regenwater, etc.. Dit draagt ook direct bij aan de variatie aan planten- en diersoorten (biodiversiteit).

Bij de beoordeling van de plannen is voor dit thema gekeken naar wat de deelnemers doen aan:

 • het voorkomen van opwarming van de omgeving;
 • het voorkomen van overstroming op de locatie en in de directe omgeving;
 • het voorkomen van droogte op de locatie en in de directe omgeving;
 • het beplanten van de locatie met inheemse kruiden, struiken of bomen;
 • variatie aan inheemse soorten op de locatie;
 • het treffen van voorzieningen voor diersoorten.

Energietransitie

‘Oude’ manieren van energie opwekken en gebruiken hebben te veel negatieve effecten en passen niet meer. Nieuwe manieren zijn nodig. Ons streven is dat Gelderland in 2050 volledig klimaatneutraal is. Begin bij energiebesparing en het terugdringen van het energieverbruik door isolatie en efficiëntere toepassingen. Wat niet gebruikt wordt, hoeft ook niet te worden opgewekt. Kijk dan, voor de energie die je nodig hebt, ook naar duurzame opwekking: wind, zon, biomassa, waterstof, geo- en aquathermie en waterkracht.

Bij de beoordeling van de plannen is voor dit thema gekeken naar wat de deelnemers doen aan:

 • energiebesparing;
 • de overstap naar duurzame energiebronnen;
 • het terugdringen van het fossiele energieverbruik.

Leefbaarheid: verbondenheid in de buurt

‘Wonen’ gaat verder dan alleen jullie eigen huis. De omgeving, de buurt en sociale verbondenheid zijn ook bepalend voor niet alleen jullie leef geluk, maar voor iedereen in de buurt. Het thema ‘Leefbaarheid’ gaat om dit principe: hoe kunnen jullie samen met de buren de woonomgeving verbeteren en tegelijkertijd werken aan sociale verbinding? Dit vraagt om betrokkenheid en inzet; zelf met elkaar aan de slag.

Bij de beoordeling van de plannen is voor dit thema gekeken naar wat de deelnemers doen aan:

 • de buurt betrekken bij de planvorming, de uitvoering en/of het gebouw/omgeving als het gerealiseerd is;
 • activiteiten voor/met de buurt organiseren in relatie tot de behoefte van de buurt;
 • aandacht hebben voor problematiek/kansen in de wijk.

Finalisten en prijsuitreiking

Voor alle thema’s is bovendien gekeken naar:

 • de technische uitvoerbaarheid van het plan;
 • de financiële haalbaarheid van het plan;
 • de juridische haalbaarheid van het plan;
 • de planologische haalbaarheid van het plan.

Vrijdag 19 november worden de winnaars van de deelchallenges bekend gemaakt.

Maak hieronder kennis met de finalisten:

 1. Woonzorg De Plataan in Wezep:
  Transformatie school tot woningen voor kinderen met een beperking.
 1. De Hanze in Maasbommel:
  Transformatie dorpshuis tot 4 woningen.
 1. De Huisdieren in Rheden:
  Transformatie kleuterschool in een woongroep voor 6 huisgenoten.
 1. Plan 26 van Coöperatie Nijbroek:
  Transformatie boerderij in 5 (schuur)woningen met een energieveld.
 1. Back tot School in Appeltern:
  Transformatie voormalige school naar starterswoningen.
Challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland!’
Veel mensen zoeken naar een huis, ook in Gelderland. Als provincie willen we deze woningzoekenden helpen. We zien een deel van de oplossing in de gebouwen die nu leeg staan. Met de challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland!’ koppelen we woningzoekenden aan deze leegstaande gebouwen. Samen met ons en hun gemeente maken de deelnemers een plan, verbouwen ze de gebouwen naar woningen en de directe omgeving naar een leefbaar gebied. En dat in de vorm van een challenge. Uiteindelijk wordt zowel gekeken naar de transformatie van de gebouwen, als naar de transformatie of samenwerking van/met de omgeving. In 2023, wanneer de meeste projecten klaar zijn, zijn er 2 prijzen te verdelen: de prijs voor beste gebouwtransformatie en de (publieks-)prijs voor de groep die de omgeving het beste verandert in een aantrekkelijk gebied.

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.