Zelfbouw in Bronckhorst

Moderator forum 26-05-2020
1397 keer bekeken 0 reacties

Voor de ontwikkeling van de locaties zet de gemeente Bronckhorst in op de CPO*-aanpak, waarbij een groep zelf haar woningen ontwikkelt. Voor deze aanpak heeft de gemeente het Expertteam Eigenbouw ingeschakeld.

Het is duidelijk dat starters op de woningmarkt het niet makkelijk hebben. Dat geldt in de overspannen markten in de Randstad, maar gaat net zo goed op in kleinere kernen waar weinig ruimte is voor nieuwbouw en de doorstroming stagneert.

Starters komen ook in Bronckhorst niet aan de bak en daarom is de gemeente in het najaar van 2017 in gesprek gegaan met jongeren in de kernen Hengelo (Gld.), Steenderen, Vorden en Zelhem. De jongeren gaven aan dat zij graag in de eigen kern willen (blijven) wonen maar geen geschikte en betaalbare woningen kunnen vinden.

De gemeente heeft samen met de jongeren per kern een inventarisatie gemaakt van potentiële locaties en panden waar nieuwe woningen gerealiseerd kunnen worden. Deze locaties zijn gescreend op onder andere ligging binnen de kern, beschikbaarheid op korte termijn en eigendomssituatie. Zo ontstond een shortlist met kansen.

Voor de ontwikkeling van de locaties zette de gemeente in op de CPO-aanpak, waarbij een groep zelf haar woningen ontwikkelt. Dat garandeert een directe betrokkenheid en geeft kansen op schaalvoordeel en zelfwerkzaamheid waarmee kosten bespaard kunnen worden. Voor deze aanpak heeft de gemeente, met name in de eerste fase van het project, het Expertteam Eigenbouw ingeschakeld. De expert hielp bij het in kaart brengen van de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente en van de deelnemers. Ook is samen met de expert een reeks informatieavonden en een inschrijfprocedure georganiseerd. Omdat CPO zowel voor de jongeren als voor de gemeente Bronckhorst een onbekende vorm van het ontwikkelen van een woningbouwplan was, was de hulp van het Expertteam een welkome aanvulling.

Momenteel zijn er 5 groepen gevormd met enthousiaste jongeren die hun woningen aan het ontwikkelen zijn. Inmiddels zijn ook 2 locaties gestart met de bouw en is de verwachting dat voor nog 2 locaties de vergunning voor de bouw in 2020 afgegeven kan worden. Ze zijn door de gemeente goed op de rails gezet maar hebben het meeste werk zelf moeten doen samen met hun procesbegeleider. Met de subsidie Collectieve Wooninitiatieven kunnen ze vanaf de start een procesbegeleider in de arm nemen om hun woningen te gaan ontwikkelen.

De gemeente heeft een goede ervaring opgebouwd en de wethouder én een jonge starter zagen zichzelf terug op NOS-journaal als goed voorbeeld. Hopelijk doet dat goed volgen!

*CPO: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Dit is een bijdrage van Hans Vos (Expertteam Eigenbouw) en Daniëlle Wolters (Gemeente Bronckhorst).

Meer informatie

Het Expertteam Woningbouw ondersteunt lokale overheden.

www.bronckhorst.nl/wonen Email: wonen@bronckhorst.nl

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Cookie-instellingen