Actieplan WonenSamen aan de slag!

Collectieve wooninitiatieven

De druk op de woningmarkt is groot en het aanbod sluit niet altijd aan bij wat mensen zoeken. Daarom nemen ze steeds vaker samen het initiatief om woningen te bouwen en zelf te zorgen voor een prettige woonomgeving. 

Deze collectieve wooninitiatieven zijn er in alle soorten en maten, van tiny houses tot woningen rond een gezamenlijke binnentuin. In koop en huur, en tussenvormen. Ze zorgen voor vernieuwing in woonvormen. We ondersteunen deze initiatieven al een aantal jaren met kennis en subsidie.

Hoe realiseer je als gemeente deze initiatieven in de praktijk? Hier vind je enkele handvatten om aan de slag te gaan. Wil je meer informatie, of heb je een concrete vraag? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag.  

Inhoudsopgave

Tekst gaat verder onder afbeelding

Provinciale regeling Collectieve wooninitiatieven

Provincie Gelderland heeft al een aantal jaren een subsidieregeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Met deze regeling hebben we inmiddels 120 initiatieven geholpen. Per november 2020 is deze CPO-regeling verbreed naar een nieuwe regeling Collectieve wooninitiatieven. Deze regeling bestaat uit een haalbaarheidssubsidie voor de initiatiefnemers om de haalbaarheid te onderzoeken, en een (renteloze) lening voor kosten in de planontwikkelingsfase. Meer informatie vind je op de subsidiepagina Collectieve wooninitiatieven en in de bijbehorende factsheet

Per november 2020 is de haalbaarheidssubsidie voor collectieve wooninitiatieven verhoogd met 3.000 euro zodat elk initiatief kan werken aan een duurzaam projectplan met aandacht voor circulair bouwen, en natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen.
 

Locaties beperkt beschikbaar

Door de ontwikkelingen op de woningmarkt zijn locaties beperkt beschikbaar voor collectieve wooninitiatieven. Gemeenten geven niet altijd prioriteit aan initiatieven die zelf hun woonproject willen realiseren, en in de huidige woningmarkt zijn initiatiefnemers nog meer aangewezen op de politieke-bestuurlijke wil van gemeenten om collectieve eigenbouw te faciliteren. Daar komt bij dat niet alle gemeenten bekend lijken te zijn met collectieve wooninitiatieven en de kansen die dit mee zich meebrengt. Daarom kunnen gemeenten die deze initiatieven willen stimuleren de kennis en inzet van het Expertteam Woningbouw van het Rijk inschakelen.

Transformatie biedt ook kansen als het gaat om collectief wonen. In de challenge Mijn huis staat in Gelderland worden woningzoekenden gekoppeld aan leegstaande panden. En volgen we een aantal collectieve wooninitiatieven die van leegstaande schoolgebouwen en buurthuizen woningen gaan maken.
 

Gemeentelijk beleid

Veel Gelderse gemeenten hebben collectieve wooninitiatieven en/of Collectief Particulier Opdrachtgeverschap ook in hun woonvisie opgenomen. Een aantal gemeenten stelt locaties beschikbaar voor initiatieven, zoals Gemeente Arnhem, Gemeente Nijmegen, Gemeente Beuningen (Ecowieck) en gemeente Bronckhorst. En een enkele Gelderse gemeente heeft beleid voor collectieve wooninitiatieven, zoals de gemeente Nunspeet. In het nieuwe particuliere manifest Ruimte voor collectief wonen vind je ook beleidssuggesties hoe je één en ander in gemeentelijk beleid kunt opnemen. 

Voor gemeenten kan bovendien de regeling 'Versnellen woningbouw door gemeenten, inhuur tijdelijke capaciteit of expertise' ook zeker interessant zijn.
 

Wonen en zorg

Is er in jouw gemeente een initiatief dat een vernieuwende vorm van wonen en zorg voor senioren wil realiseren? Dan biedt de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg van het Rijk mogelijkheden. Daarnaast helpt het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders hun vraagstukken over wonen en zorg in kaart te brengen.

Rijksregeling Ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting
Om ervoor te zorgen dat ouderen ook in de toekomst goed wonen is een groter, ander woningaanbod nodig. Steeds meer ouderen willen geclusterd wonen: in elkaars nabijheid (omdat mobiliteit afneemt) en met een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. De Rijksoverheid wil deze manier van wonen mogelijk maken voor meer ouderen. Daarom komt er een subsidieregeling voor de bouw van een ontmoetingsruimte in woonvormen voor ouderen. De regeling kan worden gebruikt voor de bouw van een ontmoetingsruimte in zowel nieuw als bestaand vastgoed. De regeling zal openstaan voor zowel woningcorporaties, marktpartijen, burgerinitiatieven als zorgaanbieders. De regeling zal naar verwachting in december 2021 worden opengesteld. Meer informatie over deze regeling

Voorbeelden:

Laat je inspireren door hoe andere gemeenten, corporaties en initiatiefnemers het hebben aangepakt!

 • Ecodorp Zuiderveld (Nijmegen)
  Woningcorporatie Talis hielp inmiddels 4 groepen hun droom te bouwen. De recentste is Ecodorp Zuiderveld: 46 sociale huurwoningen met gezamenlijke ontmoetingsruimten, voorzieningen en een moestuin.
 • Twijgenhof (Culemborg)
  Mooi voorbeeld van een duurzaam en betaalbaar collectief wooninitiatief is de Twijgenhof: samen werken aan permantente duurzame huizen. 
 • Coalitie Collectieve Woonvormen in Arnhem/Nijmegen
  Samenwoon initiatieven en woningbouwcorporaties vinden elkaar in de regio Arnhem Nijmegen.
 • Woongemeenschap Wezeper Veste; mooi resultaat van leerzaam proces
  Een hofje met tien woningen waar veiligheid, zelfstandigheid en privacy samengaan met aandacht en om zien naar elkaar.
 • Wooninitiatief De Getijden (Nijmegen)
  Dit initiatief heeft een school omgebouwd tot een duurzame nieuwe woonbuurt.  
 • Gemeente Bronckhorst
  Gemeente Bronckhorst selecteerde 5 locaties voor starters op de woningmarkt om samen hun woningen te ontwikkelen. Zowel voor de jongeren als voor de gemeente Bronckhorst was dit een onbekende vorm van het ontwikkelen van een woningbouwplan.
 • Webinar ‘Woningbouw versnellen, knelpunten oplossen’
  In deze webinar hoor je onder meer hoe het Expertteam Woningbouw van het Rijk een welkome aanvulling was in de gemeente Bronckhorst. Ook hoor je meer over de Gelderse subsidieregeling 'Versnellen woningbouw door gemeenten, inhuur tijdelijke capaciteit of expertise'.
 • De Achterhoekse wooncoöperatie
  De Achterhoekse Wooncoöoperatie (AWC) creëert woonruimte voor jongeren in diverse kleiner kernen in de Achterhoek. 

Groepen die momenteel de haalbaarheid onderzoeken:

Meer informatie:

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.