Actie 14: Pool met flexibele woningbouwlocaties maken

De doelstellingen van het actieplan zijn:

  • versnelling van de woningbouw
  • meer betaalbare woningen;
  • meer flexibele woonvormen.

In 14 acties realiseren we deze doelstellingen met onze partners. Hieronder staan alle actiepunten omschreven. De komende tijd laten we u op deze website de vorderingen zien.

De provincie stelt een digitaal platform in om de informatie over flexibele woningbouw goed te ontsluiten.

 Ze wil een pool maken met geschikte extra woningbouwlocaties in alle Gelderse regio’s. Samen met gemeenten voeren we hiervoor een inventarisatie uit om te komen tot 25 locaties.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen