Actie 10: Doorstroming sociale huur bevorderen met 'makelaars' en verhuisbonus

De doelstellingen van het actieplan zijn:

  • versnelling van de woningbouw
  • meer betaalbare woningen;
  • meer flexibele woonvormen.

In 14 acties realiseren we deze doelstellingen met onze partners. Hieronder staan alle actiepunten omschreven. De komende tijd laten we u op deze website de vorderingen zien.

Om iedereen in Gelderland van een passende woning te voorzien, is een goede doorstroming essentieel.

Vooral oudere alleenstaanden en stellen in een eengezinswoning in de sociale huur ervaren belemmeringen om te verhuizen, terwijl juist hun doorstroming de langste verhuisketen (tot wel vijf verhuizingen) op gang helpt en woningen beschikbaar maakt zonder dat extra nieuwbouw voor starters nodig is. Een voorbeeld: een ouder echtpaar dat van een grondgebonden gezinswoning met sociale huur naar een appartement verhuist, maakt een woning vrij voor een gezin, dat op zijn beurt een starterswoning beschikbaar maakt voor een jongere.

Om deze processen te bevorderen, stelt de provincie doorstroommakelaars aan. Zij zorgen voor een betere afstemming tussen huishoudens die willen verhuizen en de voor hen beschikbare woningen. Wie doorstroomt, kan gebruikmaken van een verhuisbonus. Van belang is dat er voor de doorstromers woningen zijn om naartoe te verhuizen. Er moet dus meer balans komen in de voorraad, daarom wordt bij de plannen extra ingezet op de bouw van appartementen voor ouderen met voldoende buitenruimte.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen