Actie 8: Subsidieregeling betaalbare woningen instellen

De doelstellingen van het actieplan zijn:

  • versnelling van de woningbouw
  • meer betaalbare woningen;
  • meer flexibele woonvormen.

In 14 acties realiseren we deze doelstellingen met onze partners. Hieronder staan alle actiepunten omschreven. De komende tijd laten we u op deze website de vorderingen zien.

De provincie stelt een subsidieregeling voor sociale woningbouw in, om woningbouwprojecten in dit segment (deels) te compenseren voor gestegen bouwkosten.

Vooral voor sociale woningbouw vormen deze kosten een uitdaging, omdat de huuropbrengsten niet mee stijgen. Woningmarktregio’s met een tekort aan sociale huur- en koopwoningen (zie kader) kunnen voor de subsidie in aanmerking komen. In het geval van sociale huur wordt met de betrokken woningcorporatie gekeken naar opgaven en draagkracht om nieuwbouw toe te voegen. De subsidie is bedoeld voor koopprojecten waarbij de grond bij de start van het Actieplan Wonen nog in het bezit is van de gemeente. Conceptbouw zal onderdeel uitmaken van de voorwaarden om een subsidie te ontvangen.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen