Actie 6: BouwAcademie oprichten

De doelstellingen van het actieplan zijn:

  • versnelling van de woningbouw
  • meer betaalbare woningen;
  • meer flexibele woonvormen.

In 14 acties realiseren we deze doelstellingen met onze partners. Hieronder staan alle actiepunten omschreven. De komende tijd laten we u op deze website de vorderingen zien.

De provincie richt in samenspraak met mbo-instellingen, bouwbedrijven en woningbouwcorporaties een Gelderse BouwAcademie op voor kennisontwikkeling en innovatie in de bouw.

Op die manier willen we snel extra mensen toevoegen die kunnen werken met innovatieve bouwmethoden, zoals conceptbouw. De BouwAcademie richt zich met name op mensen die geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt hebben.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen