Actie 6: BouwAcademie

De doelstellingen van het actieplan zijn:

  • versnelling van de woningbouw
  • meer betaalbare woningen;
  • meer flexibele woonvormen.

In 14 acties realiseren we deze doelstellingen met onze partners. Hieronder staan alle actiepunten omschreven. De komende tijd laten we u op deze website de vorderingen zien.

De provincie werkt voor deze actie samen met mbo-instellingen, bouwbedrijven en woningbouwcorporaties aan een Gelderse BouwAcademie voor kennisontwikkeling en innovatie in de bouw.

Leren-werken-innoveren stimuleren en aanjagen
Om de productiecapaciteit in de bouw te realiseren, kijken we hoe we ‘leren-werken-innoveren’ geïntegreerd kunnen aanbieden met onder andere fysieke innoveer en experimenteerlocaties. We werken aan aanbestedingen van opdrachten voor kwartier maken met aandacht voor de verbinding tussen landelijk (sectorfondsen, stakeholders, programma’s) en regionaal (regionale hubs, opleidingsbedrijven). De opdracht voor het opstellen van een plan wordt in april uitgezet.

Talentpijplijn verbeteren
Om mensen versneld op te leiden voor een baan in de bouw, zetten we in op het versterken van bestaande initiatieven zoals het Transitiehuis Gelderland in Apeldoorn. Door het Transitiehuis Gelderland is in korte tijd al een grote toename gerealiseerd voor wat betreft zij-instromers in de bouw. We verkennen hoe we ook in de andere Gelderse regio’s bestaande structuren/opleidingsbedrijven kunnen versterken.

Practionerprogramma
Voor het opzetten van een practitioner programma wordt een aanbesteding uitgewerkt, gericht op het versneld bouwrijp maken. Er is aandacht voor innovatief opdrachtgeverschap van gemeenten en woningbouwcorporaties. Dit onderdeel wordt opgepakt in samenhang met actie 1 en actie 7.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.