Actie 6: BouwAcademie

De doelstellingen van het actieplan zijn:

  • versnelling van de woningbouw
  • meer betaalbare woningen;
  • meer flexibele woonvormen.

In 14 acties realiseren we deze doelstellingen met onze partners. Hieronder staan alle actiepunten omschreven. De komende tijd laten we u op deze website de vorderingen zien.

De provincie werkt voor deze actie samen met mbo-instellingen, bouwbedrijven en woningbouwcorporaties aan een Gelderse BouwAcademie voor kennisontwikkeling en innovatie in de bouw.

Leren-werken-innoveren stimuleren en aanjagen
Om de productiecapaciteit in de bouw te realiseren, kijken we hoe we ‘leren-werken-innoveren’ geïntegreerd kunnen aanbieden met onder andere fysieke innoveer en experimenteerlocaties. We werken aan aanbestedingen van opdrachten voor kwartier maken met aandacht voor de verbinding tussen landelijk (sectorfondsen, stakeholders, programma’s) en regionaal (regionale hubs, opleidingsbedrijven). De opdracht voor het opstellen van een plan wordt in april uitgezet.

Talentpijplijn verbeteren
Om mensen versneld op te leiden voor een baan in de bouw, zetten we in op het versterken van bestaande initiatieven zoals het Transitiehuis Gelderland in Apeldoorn. Door het Transitiehuis Gelderland is in korte tijd al een grote toename gerealiseerd voor wat betreft zij-instromers in de bouw. We verkennen hoe we ook in de andere Gelderse regio’s bestaande structuren/opleidingsbedrijven kunnen versterken.

Practionerprogramma
Voor het opzetten van een practitioner programma wordt een aanbesteding uitgewerkt, gericht op het versneld bouwrijp maken. Er is aandacht voor innovatief opdrachtgeverschap van gemeenten en woningbouwcorporaties. Dit onderdeel wordt opgepakt in samenhang met actie 1 en actie 7.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.