Actie 4: Van leegstand naar wonen met SteenGoed Benutten

De doelstellingen van het actieplan zijn:

  • versnelling van de woningbouw
  • meer betaalbare woningen;
  • meer flexibele woonvormen.

In 14 acties realiseren we deze doelstellingen met onze partners. Hieronder staan alle actiepunten omschreven. De komende tijd laten we u op deze website de vorderingen zien.

In aanvulling op de versnelling van de nieuwbouw spant de provincie zich ook in voor de versnelde toevoeging van bestaande woningen vanuit herstructurering en vernieuwing.

Onder de herstructurering van gebouwen valt een ingrijpende aanpassing, waarbij de functie van een gebouw verandert in wonen en dus het aantal woningen wordt uitgebreid. Hiervoor intensiveren en verbreden we het programma SteenGoed Benutten (SGB). Dit is bedoeld om de herbestemming, transformatie en/of herstructurering van gebouwen en gebieden te ondersteunen. Het programma omvat verschillende instrumenten, zoals medefinanciering van procesondersteuning, het gereedmaken voor uitvoering van te ver- of herbouwen woningen, ondersteuning van collectieve wooninitiatieven en de inzet van experts.

De provincie wil de SGB-regelingen ook ter beschikking stellen van woningcorporaties en marktpartijen, zoals beleggers. Verder ondersteunt de provincie met SteenGoed Benutten collectieve wooninitiatieven voor lage- en middeninkomens via woonverenigingen of wooncoöperaties. Deze initiatieven kunnen de betaalbaarheid van huur- en koopwoningen vergroten en bestaande woonvormen vernieuwen. Dit is interessant voor groepen die woonvormen voor ouderen, starters, maar ook gemixte groepen met huur en koop willen ontwikkelen.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen