Actie 4: Van leegstand naar wonen met SteenGoed Benutten

De doelstellingen van het actieplan zijn:

  • versnelling van de woningbouw
  • meer betaalbare woningen;
  • meer flexibele woonvormen.

In 14 acties realiseren we deze doelstellingen met onze partners. Hieronder staan alle actiepunten omschreven. De komende tijd laten we u op deze website de vorderingen zien.

De provincie spant zich ook in voor de versnelde toevoeging van bestaande woningen vanuit herstructurering en vernieuwing. Onder de herstructurering van gebouwen valt een ingrijpende aanpassing, waarbij de functie van een gebouw verandert in wonen en dus het aantal woningen wordt uitgebreid. 

Vanuit SGB zijn we zo vroeg mogelijk betrokken bij herontwikkelings- en transformatieprojecten in bebouwd gebied en blijven dit gedurende de verschillende fasen van een project. Dit doen we om gevoel bij de opgave te krijgen, onze kennis en kunde in te brengen en om samen met betrokken partijen het project of proces een concrete stap verder te helpen. Het programma omvat verschillende instrumenten:

Over SteenGoed Benutten (SGB)

SGB richt zich op de aanpak van (dreigende) leegstand op beeldbepalende locaties in stad en dorp in Gelderland, met als doel om de leefomgeving mooier, leefbaarder en economisch aantrekkelijk te maken. In de aanpak stellen we gebieden centraal en zien we leegstaand vastgoed in samenhang met de omgeving. Hierbij kiezen we voor een integrale aanpak waarin we per opgave kijken hoe de zeven ambities uit onze omgevingsvisie - bereikbaarheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, vestigingsklimaat en wonen – een plek kunnen krijgen in het project. Op basis van de behoeften van onze partners en door maatwerk kunnen we steeds de juiste instrumenten creëren om hen verder te helpen. Ieder project is immers uniek! Op basis van deze maatwerkoplossingen richten we onze instrumenten in en blijven we deze evalueren en ontwikkelen.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen