Actie 3: Procedures versimpelen

De doelstellingen van het actieplan zijn:

  • versnelling van de woningbouw
  • meer betaalbare woningen;
  • meer flexibele woonvormen.

In 14 acties realiseren we deze doelstellingen met onze partners. Hieronder staan alle actiepunten omschreven. De komende tijd laten we u op deze website de vorderingen zien.

Simpeler procedures voorkomen onnodige vertraging. De provincie onderneemt daarom verschillende laagdrempelige acties die het ontwikkelproces versnellen.

Blijkt in de praktijk dat ook andere aspecten met name de vergunningverlening kunnen versnellen? Dan werken we samen met gemeenten aan gerichte hulp in de vorm van bijvoorbeeld extra menskracht of de ontwikkeling van een handreiking. We benutten daarbij de expertise van het Expertteam Woningbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl) en vullen die aan als meer nodig is.

De provincie versimpelt procedures op de volgende terreinen:

  • We selecteren bureaus die ondersteunen bij vergunningaanvragen in het kader van stikstof en andere planbegeleidingszaken, en subsidiëren gemeenten daarbij. Sommige Gelderse gemeenten passen deze werkwijze al toe en de provincie neemt hun adviezen over in haar beoordeling van plannen. Dit zorgt voor minder schakels in het proces.

  • We ondersteunen gemeenten en regio’s bij het versneld toevoegen van zelfstandige woningen aan de voorraad door splitsing te vereenvoudigen. De provincie stelt hiervoor een handboek op en een gestandaardiseerde waterdichte juridische regeling. Kern daarin is randvoorwaarden te benoemen wanneer woningsplitsing wel en vooral ook niet wenselijk is, hoe om te gaan met eisen rond parkeernormen en leefbaarheid bij splitsing en hoe ongewenste neveneffecten te voorkomen zijn. Gemeenten kunnen de provincie inschakelen voor informatieverstrekking en hulp bij de invoering van deze standaard regeling.

  • Parkeren vormt vaak een struikelblok bij vooral binnenstedelijke ontwikkeling. Afhankelijk van type locatie, stedelijkheid en doelgroepen is de parkeerbehoefte soms fors lager dan de standaard parkeernorm. Toekomstige mobiliteitsontwikkelingen beloven dat de parkeerbehoefte in steden snel daalt. De provincie is gemeenten van dienst met een onderzoek naar en handreiking over moderne parkeernormen, en mobiliteitsoplossingen die aansluiten bij de beoogde ontwikkeling. Gemeenten kunnen een beroep doen op de provincie voor informatieverstrekking en hulp bij de invoering van aangepaste parkeernormen.

  • We ondersteunen met (ingehuurde) expertise en andere hulp wanneer het stikstofbeleid een rol speelt in de vergunningverlening. Zo voorkomen we samen met gemeenten dat vergunningaanvragen langer dan strikt noodzakelijk op een besluit moeten wachten.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.