Actie 2: Zachte plannen omzetten in harde plannen

De doelstellingen van het actieplan zijn:

  • versnelling van de woningbouw
  • meer betaalbare woningen;
  • meer flexibele woonvormen.

In 14 acties realiseren we deze doelstellingen met onze partners. Hieronder staan alle actiepunten omschreven. De komende tijd laten we u op deze website de vorderingen zien.

De provincie helpt gemeenten in de regio FoodValley om bouwplannen met een zachte status om te zetten in harde plannen. De focus ligt hierbij op zachte plannen waarin massa gemaakt kan worden op plekken waar kwaliteit gewenst is.

In heel Gelderland voorzien harde plannen in voldoende mate (voor 60 tot 70 procent) in de behoefte aan uitbreiding (exclusief het huidige woningtekort), maar in FoodValley slechts voor amper 40 procent. Bovendien neemt in deze regio door de relatief hoge bouwproductie het aantal harde plannen snel af, terwijl er juist een grote woningbouwopgave ligt.

De provincie organiseert samenwerking in een vroeg stadium met regiogemeenten en marktpartijen. Door partijen vroegtijdig bij bouwplannen te betrekken, zijn ontwikkelkaders direct duidelijk. Zo ontstaat geen vertragende (en kostenverhogende) stapeling van belangen en voorwaarden tijdens het proces.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen