Actie 1: Vijftig bouwprojecten versnellen

De doelstellingen van het actieplan zijn:

  • versnelling van de woningbouw
  • meer betaalbare woningen;
  • meer flexibele woonvormen.

In 14 acties realiseren we deze doelstellingen met onze partners. Hieronder staan alle actiepunten omschreven. De komende tijd laten we u op deze website de vorderingen zien.

De provincie jaagt een snelle uitvoering van bouwprojecten aan in de gebieden met de hoogste woningmarktdruk: de regio's Arnhem-Nijmegen en FoodValley en de gemeenten Apeldoorn, Tiel, Culemborg, Geldermalsen, West-Betuwe, Harderwijk en Zaltbommel.

We beginnen met grote projecten met een harde status die voor 2025 gerealiseerd kunnen zijn, maar waarvan de uitvoering wordt belemmerd. We ondersteunen deze doorbraakprojecten met extra capaciteit en de concrete oplossing van andere knelpunten. Jaarlijks vullen we deze projecten aan met nieuwe grote projecten waarvan de plannen hard zijn. De komende vijf jaar gaat het om zo’n vijftig projecten van minimaal honderd woningen, 10.000 woningen in totaal. Om knelpunten uit de weg te ruimen en de versnelling concreet te maken, koersen de provincie en gemeenten per project op bestuurlijke ‘vrijdagmiddagdeals’.

De provincie versnelt op de volgende manieren:

  • Van hard plan naar vergunningverlening: we bieden gemeenten expertise bij het scherp beoordelen of vergunningverlening mogelijk is of niet. Zo voorkomen we vertraging als gevolg van onduidelijkheid. 

  • We bieden hulp en expertise op maat bij het verlenen van omgevingsvergunningen in relatie tot de stikstofregelgeving. Gemeenten zijn bij twijfel over de effecten van het stikstofbeleid vaak terughoudend hierin. Daarom is het belangrijk om snel helder te krijgen of stikstofproblemen een rol spelen. 

  • We helpen om projecten te optimaliseren, bijvoorbeeld met specifiek advies en/of onderzoek. Het kan gaan om intensivering, meer kwaliteit, energietransitie, circulair bouwen, klimaatadaptatie, geïntegreerde mobiliteitsoplossingen, parkeren et cetera.

  • We bieden personele ondersteuning (extra ‘handen en hoofden’) aan gemeentelijke projectteams die werken aan een specifiek project.

  • We bieden expertise in specifieke onderwerpen, zoals wet- en regelgeving en planeconomie.

  • Door vooraf duidelijk aan te geven of plannen aansluiten bij alle relevante provinciale belangen, zorgen we voor versnelling.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen